Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Sjukdomar hos penaeida räkor

  Kräftdjur

  Penaeida räkor, eller jätteräkor, är det djurslag som odlas mest för konsumtion i hela världen. I öppen odlingsmiljö, med täta bestånd, är risken för spridning av infektionssjukdomar stor. WOAH listar därför ett antal sjukdomar som kan vara förödande för odlade jätteräkor. Dessa sjukdomar har idag liten relevans för svenska förhållanden, men med ett ökat intresse för de blå näringarna och livsmedelsproduktion i recirkulerande anläggningar för varmvattenlevande arter, bör risk för introduktion av dessa sjukdomar tas i beaktande.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Odling av olika arter av jätteräkor förekommer i stora delar av världen, framför allt i Sydostasien och Sydamerika. Här odlas de ofta i öppna dammar och därför kan adekvat smittskydd vara svårt att upprätthålla. I RAS-anläggningar (recirkulerande akvatiska system) är infektionssjukdomar lättare att kontrollera och hantera. Viktiga räkarter tillhör släktena Penaeus and Metapenaeus inom familjen Penaeidae, och bland dessa finns arter såsom Penaeus monodon, P. japonicus, P. merguiensis, P. indicus, P. orientalis och Metapenaeus ensis.

  De viktigaste sjukdomarna är virus-orsakade, såsom White spot syndrome virus (WSSv), hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNv), infectious myonecrosis virus (IMNv), Macrobrachium rosenbergii nodavirus (White tail disease /WTD), Penaeus monodon-type baculovirus, Tetrahedral baculovirosis och Decapod iridescent virus 1 (DIV1). Men även bakteriella infektioner har varit förödande, tex acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) orsakad av en specifik variant av Vibrio parahemolyticus, och infektion med Hepatobacter penaei. Olika infektionsagens förekommer i olika delar av världen, men många har spridit sig med infekterade yngel och förekommer nu mer allmänt.

  Infektionsagens:

  De olika viktigaste sjukdomarna, deras utbredning, sjukdomssymtom, smittvägar, lämplig diagnostik och kontrollåtgärder beskrivs i WOAH:s manual för akvatiska organismer.

  Sidan granskades senast : 2023-09-14