Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Thelazia callipaeda hos hund

  Hund

  Vissa parasiter kan påträffas i ögonen hos hundar. En av dem är Thelazia callipaeda vars förekomst verkar öka i Europa. Masken finns inte i Sverige, däremot i många andra delar av Europa samt Ryssland och Asien.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst och smitta

  Thelazia callipaeda (T. callipeada) rapporterades första gången 1910 från Kina då den hittades i ögonen på en hund. Masken kallades tidigare ”orientalisk ögonmask” på grund av dess utbredning i forna Sovjetunionen och Asien. Masken finns inte endemiskt i Sverige men däremot i många andra delar av Europa, bland annat Italien, Frankrike, Schweiz, Spanien, Portugal, Tyskland, Bosnien, Kroatien, Grekland, Bulgarien, Rumänien, Ungern. I vissa områden är mer än 50 procent av hundarna infekterade med T. callipaeda. Förutom hund kan exempelvis räv, varg och katt samt även människa infekteras av parasiten. I Sverige har parasiten hittats hos inresta hundar.

  Den vuxna hanmasken är mellan 5 och 10 millimeter lång. Honan kan bli upp till 2 centimeter. Masken lever i vävnaderna runt ögat såsom på konjunktivan (bindhinnan), under tredje ögonlocket och i tårkanalerna. Parasiten sprids via insekter, exempelvis fruktflugan Phortica variegata, som får i sig larver som finns i tårvätska hos infekterade individer och sprider dem vidare till nästa djur.

  Symtom

  Hundar som är infekterade med T. callipaeda kan visa varierande symtom från ögonen, till exempel konjunktivit med ökat tårflöde, inflammation och sår i hornhinnan, samt ökad ljuskänslighet.

  Diagnos

  För att ställa diagnosen krävs att man påvisar förekomst av maskar och /eller larver. Fastställande av art av mask sker med morfologi och/eller PCR-analys.

  Behandling

  Maskar som hittats i ögat tas bort. Eftersom maskarna även kan finnas i tårkanalerna och kan vara svåra att få bort behandlas hunden i regel även med antiparasitära medel. I områden där ögonmasken förekommer kan hundar behandlas förebyggande med lämplig typ av antiparasitärt medel.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

  Beställ SVA:s analys

  Enkel artbestämning av parasit

  Sidan granskades senast : 2023-08-03