Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Transmissible gastroenteritis (TGE)

  Gris

  Transmissible gastroenteritis (TGE) orsakar diarré hos grisar i alla åldrar men sjukdomen har aldrig påvisats i Sverige och är anmälningspliktig. TGE orsakas av ett coronavirus. Människor blir däremot inte sjuka.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Smittämne och smittvägar

  Transmissible gastroenteritis (TGE) är en mycket smittsam sjukdom som drabbar grisar i alla åldrar. TGE orsakas av ett alfacoronavirus som infekterar tunntarmen. TGE beskrevs första gången 1946 i USA och har sedan dess påvisats världen över. Dock har TGE aldrig påvisats i Sverige. Smittan sprids med infekterade grisar. Under gynnsamma förhållanden kan virus även spridas med gödsel, redskap, kläder och skor samt andra djur som hundar och katter.

  Under 1970-talet uppstod diarréutbrott i Europa där symtomen liknade de som ses vid en TGE-infektion. Dessa utbrott orsakades av en ny variant av coronavirus, porcine epidemic coronavirus (PEDV).

  Under 1980-talet uppstod ytterligare en variant av TGE viruset, porcine respiratory coronavirus (PRCV), som ger upphov till milda luftvägssymtom hos grisar. PRCV-infekterade grisar bildar antikroppar som även ger ett skydd mot TGE vilket har minskat omfattningen av kliniska symtom relaterade till TGE.

  Klinisk bild

  Drabbade grisar slutar äta, får diarré, kräks och blir uttorkade. Dödligheten bland diande grisar yngre än två veckor kan uppgå till 100%. I tunntarmsinflammationen som uppstår vid en TGE-infektion så skadas tarmceller i jejunum så svårt att näringsupptaget påverkas drastiskt och vätska läcker ut i tarmlumen. Detta ger upphov till den våldsamma diarrén som främst ses hos spädgrisar.  Äldre grisar får också diarré men i regel är den inte lika allvarlig.

  Provtagning och diagnostik

  Eftersom symtomen som ses vid en TGE-infektion även kan ses vid andra infektioner krävs laboratoriediagnostik för att ställa diagnos. Virus kan påvisas i träck eller i affekterad vävnad. Virus kan även isoleras från förändrad vävnad för odling i cellkulturer. Antikroppar mot TGEV kan påvisas i blod.

  Behandling och förebyggande åtgärder

  Det finns inga särskilda behandlingar för TGE-infektioner. Förebyggande åtgärder utgörs av ett starkt smittskydd där smittan hindras komma in i besättningen med smittade djur, gödsel, skor, kläder, redskap eller andra djur. Sjukdomen är anmälningspliktig varför vaccination inte är aktuellt men internationellt finns vaccin mot TGE tillgängliga.

  Sidan granskades senast : 2021-07-05