Gå direkt till innehåll

Valpsjuka hos vilda djur

Räv Vilda djur

Valpsjuka är en infektion som orsakas av ett morbillivirus (Canine distemper virus, CDV) som bland de vilda djuren oftast drabbar rävar. Symtomen är varig ögoninflammation, lunginflammation, diarré och hudförändringar. Drabbade djur kan få feber, bli slöa och även förlora den naturliga skyggheten för människor. Sjukdomen förekommer sporadisk i hela Sverige.   

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Sjukdomsinformation

Orsak: Morbillivirus (Canine distemper virus, CDV).
Arter: Hunddjur, mårddjur, tvättbjörn.
Spridning: Genom direktkontakt eller via inandning.
Utbredning: Hela Sverige.
Årstidsförekomst: Hela året.

Valpsjuka kan smitta till hundar och det är därför viktigt att alltid vaccinerar sina hundar mot valpsjuka.

De flesta hunddjur kan drabbas av valpsjuka och sjukdomen förekommer då och då hos vilda rävar i Sverige. Valpsjuka ger upphov till en allmän virusinfektion med feber och slöhet. Räven förlorar sin naturliga skygghet för människor och kan även uppträda konstigt i människans närhet. Detta gör att det inte är ovanligt att rabies fås som första misstanke.

De förändringar som ses är framför allt varig ögoninflammation och lunginflammation. Ofta leder virusinfektionen till att en åtföljande (sekundär) bakterieinfektion tillstöter i lungorna. Ytterligare fynd kan vara diarré, förtjockad hud på trampdynor och nos, samt förändringar i hjärna. Sjukdomen leder oftast till att drabbade djur dör.

Hos sälar ses en liknande sjukdom som orsakas av ett närbesläktat morbillivirus (Phocine distemper virus, PDV). Symtomen hos drabbade sälar är desamma som för övriga djur.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2019-10-15