Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Valpsjuka hos vilda djur

  Räv Vilda djur

  Valpsjuka är en infektion som orsakas av ett morbillivirus (Canine distemper virus, CDV) som bland de vilda djuren oftast drabbar rävar. Symtomen är varig ögoninflammation, lunginflammation, diarré och hudförändringar. Drabbade djur kan få feber, bli slöa och även förlora den naturliga skyggheten för människor. Sjukdomen förekommer sporadiskt i hela Sverige.   

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Morbillivirus (Canine distemper virus, CDV).
  Arter: Hunddjur, mårddjur, tvättbjörn, vilda kattdjur.
  Spridning: Genom direktkontakt eller via inandning.
  Utbredning: Hela Sverige.
  Årstidsförekomst: Hela året.

  Valpsjuka kan smitta till hundar och det är därför viktigt att alltid vaccinera hundar mot valpsjuka.

  De flesta hunddjur kan drabbas av valpsjuka och sjukdomen förekommer då och då hos vilda rävar i Sverige. Valpsjuka ger upphov till en allmän virusinfektion med feber och slöhet. Räven förlorar sin naturliga skygghet för människor och kan även uppträda konstigt i människans närhet. Detta gör att det inte är ovanligt att utbrott av valpsjuka kan förväxlas med utbrott av rabies.

  De förändringar som ses är framför allt varig ögoninflammation och lunginflammation. Ofta leder virusinfektionen till att en åtföljande (sekundär) bakterieinfektion tillstöter i lungorna. Ytterligare fynd kan vara diarré, förtjockad hud på trampdynor och nos, samt en inflammation i hjärnan. Sjukdomen leder oftast till att drabbade djur dör.

  Hos sälar ses en liknande sjukdom som orsakas av ett närbesläktat morbillivirus (Phocine distemper virus, PDV). Symtomen hos drabbade sälar är desamma som för övriga djur.

  Sidan granskades senast : 2023-10-02