Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Viral erythrocytisk nekros (VEN)/Piscine erythrocytic necrosis (PEN) hos fisk

  Fisk

  Viruset orsakar sjukdom på laxfiskar, sill och torsk med flera fiskarter. Sjukdomen påvisades i fisk från Atlanten, Stilla havet, Medelhavet och Norge.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Viruset har aldrig påvisats i Sverige, men däremot i fisk från Atlanten, Stilla havet, Medelhavet och Norge. Utbrott på sill har registrerats under sommarhalvåret (april till oktober) i USA, och det är därför sannolikt att viruset förökar sig bäst vid högre vattentemperaturer än de som förekommer under vinterhalvåret. Yngel och ung fisk är känsligare än vuxen fisk.

  Symtom

  Drabbad fisk har varierande grad av anemi (bleka gälar), bleka inre organ och utstående ögon. Då viruset angriper blodkroppar ses förändringar i blodbilden såsom nedsatt koagulation, låg hematokrit, en ökad mängd omogna röda blodkroppar och röda blodkroppar med inklusionskroppar. Fisken får också nedsatt motståndskraft mot andra infektioner och mot stress. VEN uppges kunna orsaka massdödlighet på Stillahavs-sill men är främst associerat med låg kronisk dödlighet.

  Etioplogi och patogenes

  Infektionsagens:

  Erythrocytic necrosis virus, i familjen Iridoviridae.

  Infektionsport:

  Exakt hur VEN/PEN infekterar värddjuret är i dagsläget oklart.

  Spridning i djuret:

  Allmän infektion.

  Smittvägar:

  Viruset överförs horisontellt, både direkt mellan fiskar och indirekt genom vattnet. Vertikal spridning från moder till rom kan inte uteslutas.

  Överlevnad:

  Oklart.

  Provtagning och diagnostik

  Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras. Det är viktigt att all utrustning som varit i kontakt med smittad fisk eller den smittade fiskodlingen saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

  För diagnos kontakta SVA för detaljerade instruktioner. Möjliga prover att skicka kan vara:

  • Levande eller nydöd fisk (kyld)
  • Eller aseptiskt prov från njure, mjälte samt hjärta eller hjärna.

  Prover skickas till SVA, sektionen för fisk. Skriv vilken sjukdom du misstänker och informera laboratoriet i förväg om att prov är på väg. Provsvar kan ta upp till 3 veckor beroende på diagnostisk metod.

  Behandling och profylax

  Någon verksam terapi mot sjukdomen finns inte. Ökad dödlighet i drabbade anläggningar kan reduceras genom att undvika att utsätta fisken för stressande moment.

  SVA:s analyser

  Fiskpatogena virus, odling, två cellinjer

  Obduktion fisk, 1-2 st

  Sidan granskades senast : 2024-03-18