Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Yersinios som zoonos

  Yersiniainfektion är en tarminfektion som orsakas av zoonotiska arter av Yersinia. Majoriteten av de rapporterade humanfallen i Sverige orsakas av Y. enterocolitica, endast ett fåtal humanfall av Y. pseudotuberculosis rapporteras årligen i Sverige.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Bakgrund

  Sjukdomsbilden är varierande och beror på patientens ålder och immunitet. Små barn får oftast en tarminfektion med feber och diarré och lite större barn och ungdomar buksmärtor som påminner om blindtarmsinflammation.  Hos vuxna är tarmsymtomen ofta milda men istället utvecklas ledbesvär och hudutslag. Äldre och personer med nedsatt immunitet kan få en allvarlig blodförgiftning.

  Under 2017 anmäldes 243 fall av yersiniainfektion till Folkhälsomyndigheten. Antalet rapporterade fall på människor har minskat de senaste åren, anledningen till minskningen är inte känd. Det faktiska antalet fall av yersinios är sannolikt fler än de rapporterade. Symtomen kan vara lindriga eller ospecifika och analysmetoder bristfälliga.

  Smittämne

  Ett öppet kylskåp med olika slags livsmedel inuti.
  Yersiniabakterier kan överleva i kyla men avdödas vid vanlig värmebehandling. Smittkällan är ofta livsmedel. Foto: SVA

  Yersinia enterocolitica, flera bioserotyper finns. Alla är inte lika patogena.

  Förekomst

  Y. enterocolitica finns världen över och är mycket vanlig i grisbesättningar där smittämnet ofta hittas grisarnas munhåla och avföring. Smittan kan finnas i cirka 50-70 procent av besättningarna. Griskött anses vara den viktigaste direkta eller indirekta smittkällan för människor. Kontamination av köttet sker under slaktprocessen.

  Y. enterocolitica avdödas vid pastörisering och motsvarande värmebehandling men har förmåga att växa vid låga temperaturer, ända ner till noll grader, i vakuumförpackningar och i modifierad atmosfär.

  Symtom hos människor

  Beror på ålder. Diarré, feber, buksmärtor, hudutslag, ledbesvär, blodförgiftning. 

  Inkubationstid

  Oftast tre till sju dygn.

  Mottaglighet

  Alla kan vara mottagliga. Det är inte känt hur många bakterier som behövs för infektion men infektionsdosen antas vara hög.

  Smittkälla

  Gris är den viktigaste smittkällan. Även andra livsmedel än griskött och produkter av gris kan vara smittkällor såsom opastöriserade mjölkprodukter, sallad, vatten.  

  Smittsätt

  Främst genom intag av förorenade livsmedel.

  Kontrollåtgärder

  God hygien vid slakt och hantering av livsmedel. Tillräcklig upphettning av livsmedel. Undvik långvarig kylförvaring.

  Sidan granskades senast : 2019-11-20