Gå direkt till innehåll

Forskning

SVA bedriver behovsmotiverad forskning av internationellt hög klass, främst inom områdena zoonoser, epizootiska och endemiska sjukdomar samt kemiska risker. Utmärkande för vår forskning är en unik bredd och aktualitet. Den bidrar med lösningar som kan göra samhällsutvecklingen mer hållbar.