Gå direkt till innehåll

Framtidens diagnostik

För att motverka veterinärmedicinskt viktiga infektionssjukdomar och främja god djurhälsa krävs utveckling av snabba, pålitliga och känsliga diagnostikmetoder. Vid SVA inför vi löpande nya tekniker i våra arbetsflöden för att diagnosticera smittämnen, metabola markörer och antibiotikaresistens.

Sekvenseringstekniker ger nya möjligheter

Vi använder nya sekvenseringstekniker både som stöd för metodutveckling och som direkt metod för att undersöka bakterier, virus och parasiter på sätt som inte varit möjliga tidigare. Framsteg inom områden som sekvensering, provupparbetning och anrikning av målmolekyler kommer att tillåta samtidig analys av flera olika smittämnen i material från värddjur.

Forskare med ett prov i handen arbetar med pcr-diagnostik.
En PCR-maskin förbereds för DNA-analys. Foto: Jonas Förare/SVA

Vidareutveckling av PCR-baserad detektion med olika tekniker, till exempel multiplex-PCR, suspensions-PCR, PCR baserad på magnetkulor (Luminex) och digital PCR är också något som vi arbetar med.

Nya plattformar för diagnostik

Inom serologi ger framsteg inom nanoteknologi och automatiserad hantering av små vätskevolymer möjligheter till nya diagnostikplattformar. Masspektrometri, en metod som har använts i många år på SVA för att identifiera och kvantifiera små molekyler som läkemedel och dopingmedel, har på senare tid även kommit till användning för analys av toxiner och för att identifiera bakterier.

Genom framsteg inom biokemi och proteomik ges vi en enorm potential att ytterligare utveckla snabb och pålitlig diagnostik av virala, mikrobiella, genetiska och metabola sjukdomar. 

Sidan granskades senast : 2023-11-15