Gå direkt till innehåll

Vilda djurs infektionssjukdomar

SVA forskar på vilda djurs infektionssjukdomar där olika bakterier, virus, parasiter eller prioner som drabbar eller är av vikt för viltpopulationerna. Detta görs inom olika projekt som pågår under något eller flera år. Forskningsområdena varierar över tiden och beror på aktuell sjukdomsstatus i landet och behovet av att erhålla fördjupad kunskap inom området.

För att kunna prioritera vilka områden som behöver beforskas samlas information om hälsoläget och sjukdomsförekomsten hos vilda djur in fortlöpande. Här spelar den generella sjukdomsövervakningen en mycket viktig roll, liksom omvärldsbevakningen som kan förvarna om nya infektioner som kan tänkas introduceras eller hittas i landet. Information om svenska vilda djur erhålls genom obduktioner av djur som hittats döda eller avlivats på grund av sjukdom, och genom rapporter om vilda djur som lämnas av allmänheten över hela landet genom rapporteringsformuläret rapporteravilt.sva.se. Vildlevande fisk och skaldjur lever många gånger i nära kontakt med odlad fisk som hålls i öppna kassar, vilket ökar risken för överföring av sjukdomar i båda riktningarna. Rapporter om fisk kan göras på rapporterafisk.sva.se.

Det finns många infektiösa mikroorganismer som kan infektera olika vilda djurarter. En smitta kan bäras av vilda djur utan att påverka värddjuret, och andra smittor orsakar sjukdom av varierande allvarlighetsgrad. Vissa smittor kan ge upphov till utbrott av sjukdom hos ett stort antal individer  och kan därmed påverka populationen hos vissa viltarter. Det finns också smittor som kan infektera och bäras av flera olika djurarter, vilket kan öka spridningen av sjukdomen. Prioritering av forskningsinsatser görs oftast för att följa allvarliga smittor som redan finns i landet eller som nyligen introducerats i landet, eller en smitta som spridit sig geografiskt eller drabbat nya djurarter. Detta är för att kunna förstå påverkan på viltpopulationerna, liksom för vissa smittämnen även risker för smitta till produktionsdjur eller sällskapsdjur, eller till människor.

Sidan granskades senast : 2022-10-19