Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Jenny Frössling
Jenny Frössling Forskare, epidemiolog, docent jenny.frossling@sva.se 018-67 43 59

Huvudman

SVA

Finansiär

Sandbergs fond

Start/avslut

2015 - 2017

Analys av kontaktmönster i besättningar involverade i utbrottet av Salmonella Dublin i Skåne

Salmonella Dublin är en zoonos som är särskilt anpassad till nötkreatur men som kan orsaka sjukdom och dödsfall hos både djur och människa. Resultat från den svenska salmonellakontrollen och från de senaste årens salmonellascreeningar på nötkreatur visar att förekomsten av Salmonella bland svenska nötkreatur är mycket låg. På öland finns dock avsevärt högre förekomst av Salmonella Dublin än i övriga delar av landet. Sedan några år tillbaka pågår dessutom ett lokalt utbrott av Salmonella Dublin bland nötkreatur i Skåne och enstaka uppgifter tyder på att smittan kan ha introducerats genom inköp av djur från öland. Utbrottet visar på ett kontinuerligt hot att smittan sprids och får fäste även i andra djurtäta områden i Sverige där Salmonella Dublin inte påvisats tidigare eller endast förekommit sporadiskt.

Genom näringens smittskyddsprogram ”Smittsäker Besättning” och ”Säker Livdjurshandel” finns ett ökat fokus på risken att sprida smitta mellan gårdar, bland annat genom förflyttningar av djur. Tack vare väletablerade register över samtliga förflyttningar av nötkreatur i Sverige har forskare och myndigheter dessutom kunnat utveckla förbättrade metoder att skatta och analysera kontaktnätverk samt undersöka samband mellan sådana nätverk och förekomst av smitta. Med hjälp av dessa nya metoder finns goda möjligheter att stötta både näringens och myndigheternas strävan att förhindra ytterligare spridning av allvarliga smittor som Salmonella Dublin i populationen

Syftet med projektet är att göra en vetenskaplig beskrivning och en mer djupgående analys av utbrottet av Salmonella Dublin i Skåne. En grundlig analys av djurförflyttningar till och från besättningar i regionen och särskilt besättningar i utbrottet kommer att göras med syfte att undersöka om det finns kontaktmönster och samband som inte påvisats i den gårdsspecifika smittspårningen.

 

Sidan granskades senast : 2018-01-02