Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Ylva Persson Statsveterinär, docent ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Jordbruksverket

Folkhälsomyndigheten

Finansiär

NordForsk

Start/Avslut

2023 - 2025

Djurslag

Gris

Nötkreatur

Medlemmar

Marie Sjölund

Baltohop – Nordiskt stöd till de baltiska länderna för tillämpning av den nationella En hälsa/One health-handlingsplanen mot antibiotikaresistens

Foto: Ylva Persson

Baltohop – Baltic One Health One Plan – är ett tvåårigt projekt som bygger på det tidigare Latohop, nu utvidgat till ett nordiskt-baltiskt samarbete. Baltohop, som startade i början av 2023, är ett projekt där myndigheter från Sverige, Norge och Danmark, med stöd av medel från Nordiska ministerrådet genom NordForsk, stöder de baltiska ländernas arbete med att tillämpa sin nationella En hälsa-handlingsplan mot antibiotikaresistens. Projektet, som leds av Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten, omfattar både konkreta verktyg för arbete mot antibiotikaresistens och aktiviteter för att utveckla samverkan mellan human-, djur- och miljösektorer inom de baltiska länderna samt förbättra kommunikation och informationsdelning mellan sektorer. Inom projektet kommer samarbetspartnerna ta fram en långsiktig plan för det fortsatta arbetet i de baltiska länderna efter att projektet avslutats 2025. SVA är delaktiga i djurdelen av projektet.

Sidan granskades senast : 2024-01-08