Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Jenny Frössling
Jenny Frössling Forskare, epidemiolog, docent jenny.frossling@sva.se 018-67 43 59

Huvudman

SVA

Finansiär

EU H2020

Start/avslut

2021 - 2025

Områden

Gris

Nötkreatur

Datadriven kontroll av djursjukdomar som inte är EU-reglerad smitta (DECIDE)

Foto: Magnus Aronson/SVA

DECIDE

Utveckling av verktyg för användande av produktionsdata för att förbättra kunskapsläge och hantering av vanligt förekommande produktionssjukdomar.

Smittsamma sjukdomar leder till produktionsförluster, ökade kostnader och sämre djurvälfärd

Vanliga sjukdomar så som luftvägssjukdomar hos kalvar, nedsatt fertilitet hos suggor eller juverinflammation hos kor har stor påverkan på djurhälsan och leder till nedsatt produktion.

Dessa sjukdomar regleras idag inte inom EU vilket innebär att sjukdomsdata inte registreras på samma sätt som med sjukdomar som t ex Mul - och klövsjuka, utan mycket information om sjukdomsparametrar stannar på gårdsnivå.

DECIDE är ett fem-årigt EU-projekt som syftar till att ta fram verktyg för att tillvara ta den data som redan finns på gård för att kunna använda den i arbetet med djurhälsan i besättningen. Ett exempel på verktyg som skulle kunna tas fram är alarmsystem för en viss sjukdom eller händelse som ökat i en besättning eller i en region.

De länder som ingår i DECIDE - projektet har fokus på olika sjukdomar, och i Sverige har vi valt att ta fram verktyg för nötkreatur och gris.

Syftet med projektet är också att samverka med de olika expertkompetenser som finns i Europa och Sverige genom SVA leder den grupp som arbetar med att ta fram och skapa de verktyg som djurägare eller rådgivande veterinärer ser ett behov av. Andra grupper inom projektet fokuserar på andra delar så som datahantering och anpassning till användarna.

VÅR EXPERTIS

Vid starten arbetar fyra engagerade forskare med erfarenhet av övervakningsdesign och utvärdering, riskbedömning och epidemiologisk forskning i projektet. I takt med att projektet utvecklas kommer SVA att ge råd vid hantering av sjukdomsmisstankar och utbrottsutredningar.

 • Jenny Frössling
  Epidemiolog, Docent. Länk till personlig sida.
 • Fernanda Dórea
  Epidemiolog, veterinär, PhD. Länk till personlig sida.
 • Fernanda är en veterinär epidemiolog från Brasilien, med erfarenhet av djursjukdomsövervakning i 4 länder. Hennes forskning är fokuserad på utvinning av handlingsbar information från djurhälsodata (datadriven övervakning), inklusive områden som datainteroperabilitet, kunskapsmodellering, arbetsflöden för datadigitalisering och datavisualisering för att stödja beslutsfattande.

 • Anna Ordell
  Epidemiolog, veterinär.
 • Anna är veterinär epidemiolog med en bakgrund som djurhälsoveterinär och har arbetat med rådgivning i kött och mjölkbesättningar i flera år.

 • Gema Vidal
  Epidemiolog, veterinär, PhD. Länk till personlig sida.
 • Gema har mer än tio års erfarenhet som djurveterinär och som forskare. Sedan 2002 har hon kombinerat klinisk verksamhet med tillämpad forskning i Spanien, U.S.A., Nicaragua och Etiopien. Gema avslutade sina kliniska utbildningsprogram som University of Florida och University of California Davis, och har en magisterexamen i förebyggande veterinärmedicin (MPVM) och en doktorsexamen i epidemiologi, båda från UC Davis. Som forskare fokuserar hon på tidig upptäckt av syndrom genom att använda en kombination av statistiska och maskininlärningsmetoder, med tonvikt på integreringen av olika datakällor.

DECIDE PROJEKTET

DECIDE-projektet består av sju arbetspaket som täcker alla de olika områden som behövs för att utveckla beslutsstödsverktyg och arbetsflöden så att dessa kan användas av olika användare. Klicka här för mer information om projektet Klicka här för mer information om projektet.

Sidan granskades senast : 2022-03-25