Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Kontaktperson på SVA

Tanja Strand tanja.strand@sva.se 018-67 41 53

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/Avslut

2023 - 2023

Djurslag

Nötkreatur

Medlemmar

Tanja Strand

En målgruppsanpassad digital plattform för informationsspridning om EHEC

Syftet med projektet är att tillgängliggöra SVA:s kunskap och informationsmaterial om STEC/ EHEC på ett användarvänlig och målgruppsanpassat sätt.

SVA har bedrivit studier, bla slakteriprevalensstudier, diagnostikutveckling och forskningsprojekt, rörande STEC/EHEC, sedan 1980-talet. Myndigheten har ett stort antal faktasidor på sin hemsida, många projektrapporter från bla JV och MSB-finanseriade projekt, samt ett 30-tal vetenskapliga artiklar om STEC / EHEC. Det finns även informationsmaterial med rådgivning (i form av affischer och punktlistor etc) hur risken för smitta av EHEC kan minskas vid besök på gårdar, vid kosläpp och olika typer av evenemang där människor kommer i närkontakt med djur eller gödsel. Materialet behöver samlas, förpackas och spridas, vilket med hjälp av en digital plattform kan göras på en helt ny nivå.

Behovet av ett sådant tillgängliggörande har lyfts av veterinärer, smittskyddsläkare och forskare som kontaktat SVA. Det finns också tydligt med i de myndighetsövergripande strategidokument över EHEC som publicerats i samverkan mellan relevanta myndigheter. Bland identifierade kunskapsluckor och angelägna åtgärder anges här behov av målgruppsanpassad informationsspridning och kommunikation till allmänheten om hur man undviker smitta.

Sidan granskades senast : 2023-02-17