Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Mikael Leijon
Mikael Leijon Forskare, FD, Docent mikael.leijon@sva.se 018-67 43 17

Huvudman

SVA

Finansiär

Formas

Start/Avslut

2016 - 2020

Evolutionär profilering av nya varianter av influensavirus

Det centrala målet för detta projekt är att bestämma de evolutionära sambanden mellan olika influensa A-virus som cirkulerar globalt och förutsäga vilka virusvarianter som har störst potential att etablera epidemisk spridning. För att nå detta mål kommer populationsdynamiken hos virus som för närvarande cirkulerar globalt i fåglar, människor och svin studeras med olika statistiska metoder. Genom att systematiskt jämföra tillväxtmönster och geografisk spridning mellan olika subtyper och varianter kan det avgöras vilka faktorer som ger störst epidemisk potential. Man kan anta att de influensavirus som utsätt för starkast selektionstryck också har störst potential att epidemiskt spridas. I projektet kommer därför också selektionstrycket som verkar på olika virus att bestämmas. Kunskap om populationsdynamik, tillväxtmönster och selektionstryck ger oss sammantaget information för att i förväg förutsäga pandemiska/epidemiska smittspridningsförlopp för influensa A virus och vidta åtgärder för att minimera hälsoeffekter på människor och djur.

Sidan granskades senast : 2021-01-02