Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Josefine Elving
Josefine Elving Forskare, PhD josefine.elving@sva.se 018-67 40 35

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Livsmedelsverket

Jordbruksverket

Växa Sverige

Hushållningssällskapet

Gård&Djurhälsan

Finansiär

SMHI

Start/Avslut

2020 - 2020

Foder - säker tillgång och kvalitet i bristsituationer

Foto: Peter Vahlersvik

Med klimatförändringen följer nya utmaningar/faror kopplade till den svenska foderproduktionen. Förlängd vegetetationsperiod och introduktion av nya grödor kan bidra till ökad förekomst av befintliga växtskadegörare och risk för introduktion av nya. Även ökad frekvens av extremväder med torka under sommarmånaderna och kraftiga regn i samband med sådd och skörd kan ledat till bristande tillgång och/eller kvalitet på foder. 

En gemensam förståelse i övergripande frågor om tillgång och kvalitet av foder i bristsituationer och dess effekt på djurhälsa, produktionskapacitet och livsmedelssäkerhet kommer att bidra till att underlätta vårt möte med framtida utmaningar. Inom arbetsgruppen "Foder - säker tillgång och kvalitet" utgår arbetet från frågeställningarna ”Vilka/vilken effekt har användning av alternativa fodermedel (ibland av lägre kvalitet) på djurens hälsa, produktionskapacitet och livsmedelssäkerhet?” och ”Hur ska vi agera när brist på foder uppstår vid extremväder?". Arbetsgruppen samlar myndigheter och andra aktörer med gedigen kunskap avseende fodertillgång och foderkvalitet samt dess effekter på djurhälsa, produktionskapacitet och livsmedelssäkerhet för att analysera nuläge samt de utmaningar djurhållare och foderproducenter står inför till följd av den pågående klimatförändringen. 

Sidan granskades senast : 2021-01-02