Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Per Wallgren

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Gård&Djurhälsan

Lantmännen Lantbruk

Sveriges grisföretagare

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/Avslut

2021 - 2024

Djurslag

Gris

Medlemmar

Christina Greko

Marie Sjölund

Mikael Leijon

Mikaela Klahr Fritz

Thomas Rosendal

Inför ändrad lagstiftning - avvänjningar av grisar utan zinkoxid kräver nya strategier

Foto: Magnus Aronson/SVA

Zinkoxid (ZnO) i avvänjningsfoder minskar diarré och dödlighet bland smågrisar, men ZnO kommer av miljöskäl att förbjudas 2022 trots att det finns besättningar som är beroende av ZnO (eller antibiotika) vid avvänjningen.
Med metagenomik (sekvensering av delar av 16S-genen) avser vi att utveckla en effektiv metod att objektivt bedöma tarmflorans stabilitet. Målsättningen därefter är att identifiera åtgärder som optimerar stabiliteten i tarmfloran kring avvänjning. Bland sådana åtgärder ingår managementstrategier, utfodringsstrategier och foderrecept, vilka kommer att följas i 60 besättningar som frivilligt fasar ut ZnO-användningen i förtid.
Åtgärder som visar sig effektiva vad gäller förebyggande av avvänjningsdiarré och stabilisering av tarmfloran i samband med avvänjning kommer därigenom att identifieras och dokumenteras. I ett nästa steg kommer information om sådana positiva åtgärder/insatser att spridas till andra lantbrukare.

Sidan granskades senast : 2022-11-14