Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Robert Söderlund
Robert Söderlund Forskare, teknDr robert.soderlund@sva.se 018-67 40 14

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/Avslut

2017 - 2018

Kråk- och måsfåglars roll i lokal spridning av Campylobacter, Salmonella, Yersinia och VTEC

Lokal smittspridning mellan gårdar med livsmedelsproducerande djur är viktig för förekomsten av flera av de vanligaste bakterierna som gör människor magsjuka i Sverige. En möjlig smittkälla är vilda djur som mås- och kråkfåglar, som gärna söker föda på gödslad åkermark och betesmark samt i avskräde där det kan finnas bakterier.

Förutom att de kanske kan sprida smitta bland djur kan vilda fåglar även utgöra en smittkälla för människor. Kajor som söker sin föda på landsbygden under dagarna samlas i stora flockar i många svenska städer för att övernatta. Även andra kråk- och måsfåglar söker sig till bebyggelse i jakt på mat, ofta kring uteserveringar, rastplatser och andra ställen där människor äter.

I den här studien skall vi ta reda på hur vanligt det är med magsjukebakterierna EHEC, Salmonella, Campylobakter och Yersinia bland svenska mås- och kråkfåglar på landsbygden, för att uppskatta vilken roll de spelar i lokal smittspridning mellan gårdar samt vilken risk de utgör som smittspridare till människor.


Sidan granskades senast : 2020-02-14