Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Marie Sjölund
Marie Sjölund Bitr. statsveterinär marie.sjolund@sva.se 018-67 46 58

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Gård&Djurhälsan

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2023 - 2025

Djurslag

Gris

Medlemmar

Mikael Leijon

Per Wallgren

Thomas Rosendal

Luftvägssjukdomar med multifaktoriell bakgrund hos gris – vilka pusselbitar saknas för effektiv kontroll?

Luftvägssjukdomar är vanliga i grisproduktionen världen över. Detta leder till ökad dödlighet, nedsatt tillväxt, minskad djurvälfärd med ekonomiska förluster som följd. Det framstår allt tydligare att luftvägssjukdomar ofta beror på blandinfektioner där både välkända och tidigare okända smittämnen samverkar. Ingående kunskap om aktuella smittämnen och hur de samverkar saknas dock vilket hindrar en effektiv hantering av luftvägssjukdomar hos grisar. Detta projekt avser att undersöka vilka smittämnen som förekommer vid luftvägsinfektioner hos gris, hur vanliga de är, hur de samverkar med varandra samt hur de varierar över tid. Uppgifter om produktion, skötsel och miljö samlas även in för att undersöka samband mellan dessa och påvisade smittämnen för förekomst av luftvägsproblem. Det övergripande målet är att förbättra kunskapsläget om luftvägssjukdomar hos gris för förbättrad hantering av sjukdomsutbrott med minskad antibiotikaanvändning och därmed minskad risk för resistensutveckling.

Sidan granskades senast : 2023-01-11