Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Robert Söderlund
Robert Söderlund Forskare, teknDr robert.soderlund@sva.se 018-67 40 14

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/Avslut

2020 - 2021

Djurslag

Get

Får

Nötkreatur

Molekylärbiologisk typning av VTEC-stammar från smittspårning och studier utförda av SVA och externa samarbetspartners

Foto: Robert Söderlund, SVA

Det aktuella projektets mål är att med molekylärbiologisk och bioinformatisk teknik karaktärisera fynd av VTEC från smittspårningsutredningar och utbrott samt från andra studier som slakteriprevalensstudien 2020. Utifrån denna karaktärisering kan sedan farliga och mindre farliga VTEC urskiljas och deras utbredning följas i tid och rum. Smittspårning stöds genom att karaktäriseringen av bakterierna också tillåter att potentiella smittkällor knyts till sjukdomsfall i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och andra aktörer.

Sidan granskades senast : 2022-01-02