Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Robert Söderlund
Robert Söderlund Forskare, teknDr robert.soderlund@sva.se 018-67 40 14

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Livsmedelsverket

Totalförsvarets forskningsinstitut

Nationellt forensiskt centrum

Finansiär

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Start/avslut

2019 - 2020

Ökad nationell förmåga att tidigt upptäcka smittämnen med avvikande genetiskt mönster vid utbrott i livsmedelskedjan

I projektet anpassas metoder för att snabbt upptäcka avvikelser mot tidigare observerat genetiskt mönster hos smittämnen, t.ex. vid livsmedelsburna och zoonotiska sjukdomsutbrott. En sådan avvikelseanalys kan visa om smittan är importerad, naturligt uppkommen, eller avsiktligt spridd i antagonistiskt syfte, vilket vägleder åtgärder för att minimera negativa effekter på samhällsfunktioner. Projektet innefattar anpassning av slutsatser om smittämnets
genetiska avvikelser till det system som används inom forensisk vetenskap för kommunikation av resultat från bland annat DNA-analyser till rättsprocesser.
Sidan granskades senast : 2021-01-02