Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Fernanda Dorea
Fernanda Dorea Forskare, veterinär fernanda.dorea@sva.se 018-67 41 38

Huvudman

SVA

Finansiär

EJP

Start/Avslut

2018 - 2021

ORION – ett One Health EJP-projekt

Projektet ORION syftar till att med ett One Health perspektiv ge stöd för en harmonisering av de metoder som används för att samla in och tolka övervakningsdata inom EU.

Det övergripande syftet med programmet är att förbättra hälsa och välbefinnande med hjälp av ett One Health perspektiv i sjukdomsövervakningen inom EU. Detta projekt ska etablera och stärka samarbeten mellan olika institutioner för att underlätta en tvärvetenskaplig kunskapsöverföring och ge kapacitet för att dela och tolka övervakningsdata på ett jämförbart sätt.

Tvärvetenskapliga samarbeten kommer i ORION-projektet att etableras mellan 13 institut som arbetar med veterinärmedicin eller folkhälsa i sju europeiska länder. Deltagarna delar ambitionen att utveckla och etablera bästa tänkbara lösningar för sjukdomsövervakning med ett One Health perspektiv (riktlinjer, metoder, verktyg och kunskaper).

Mer specifikt ska projekt resultera i:

  • En OHS Codex, det vill säga gemensamma regler och riktlinjer för sjukdomsövervakning med ett One health-perspektiv. Regelverket ska innefatta en beskrivning och kategorisering av övervakningsdata för olika kunskapsområden och övervakningsfaser.
  • En OHS kunskapsplattform, det vill säga en plattform som innehåller information om tillgängliga datakällor och de metoder/algoritmer/verktyg som kan användas för att sammanställa och analysera övervakningsdata, för modellering och som beslutsstöd.
  • En OHS resursbank som innehåller de praktiska resurser som behövs för att harmonisera och integrera övervakningsdata och metoder.

De lösningar som utvecklas inom projektet kommer att testas med hjälp av pilotstudier som även andra forskningsprojekt inom OH EJP kan medverka i. Pilotstudierna ska säkerställa så att det är praktiskt möjligt att införa och använda övervakningslösningarna på nationell nivå. Projektet ska även, med hjälp av pilotstudierna, utveckla strategier för att sprida och dela framtagna lösningar och identifiera viktiga, framtida utvecklingsområden för sjukdomsövervakning med ett One Health perspektiv.

ORION är en förkortning av projekttiteln One health surveillance initiative on harmonization of data collection and interpretation.

Sidan granskades senast : 2021-01-04