Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Robert Söderlund
Robert Söderlund Forskare, teknDr robert.soderlund@sva.se 018-67 40 14

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Livsmedelsverket

Finansiär

Sandbergs fond

Start/avslut

2020 - 2022

Djurslag

Får

Get

Nötkreatur

Rent mjöl i påsen? - Förekomst av EHEC-bakterier i svenskt vetemjöl

Foto: Dreamy Pixel - http://dreamypixel.com/ CC BY 4.0

Enterohemorragisk E. coli (EHEC) producerar shiga/verotoxin och orsakar diarrésjukdom med risk för livshotande komplikationer, framförallt hos små barn. Bakterien lever normalt i tarmen på friska idisslare. Majoriteten av EHEC-fallen i Sverige är sporadiska och kan inte kopplas till någon smittkälla. EHEC-utbrott förknippas med kött och köttprodukter, opastöriserade mejeriprodukter och bladgrönsaker. På senare år har dock en serie utbrott skett i flera länder där mjöl bekräftats som smittkälla. I den nyutgivna riskvärderingsrapporten ”Shigatoxin-producerande Escherichia coli i vetemjöl” (Livsmedelsverket 2019) efterfrågas ökad kunskap om förekomsten av STEC i olika produktionsled och i vilken mån sjukdomsframkallande typer av STEC når svenska konsumenter via mjöl. I det här projektet kommer vi undersöka förekomsten av EHEC-bakterier av serotyperna O157, O121 och O26 i svensktillverkat vetemjöl samt mer allmänt undersöka förekomsten av shiga/verotoxinproducerande E. coli i samma produkter.

Sidan granskades senast : 2023-01-31