Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Linda Engblom

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Jordbruksverket

Svenska Blå Stjärnan

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Sveriges bilkårers riksförbund

Finansiär

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Start/Avslut

2021 - 2023

Djurslag

Alla djur

Medlemmar

Ann Högberg

Josefine Elving

Robust foderförsörjning med hjälp av frivilliga försvarsorganisationer

Foto: Linda Engblom

Tillräcklig mängd foder av god kvalitet är en nödvändig resurs i animalieproduktionen. Störningar i fodertillgången till följd av störningar i personaltillgång vid foderproduktion eller störningar i fodertransporter kan därför påverka livsmedelsförsörjningen negativt. Projektet syftar till att stärka den svenska försörjningsförmågan genom ökad samverkan mellan frivilliga försvarsorganisationer och foderproducenter inom primärproduktionen och foderföretagare.

Projektet kommer att kartlägga sårbarheten i personalberoenden inom foderområdet, inklusive transporter då foderkedjan i likhet med övriga delar av livsmedelskedjan är beroende av transporter. Där projektet lokaliserar sårbarheter med avseende på personaltillgång vilket kan täckas genom utbildning av medlemmar från frivilliga försvarsorganisationer kommer projektet utveckla underlag till utbildningar. Framtagna utbildningar kan därefter implementeras i de frivilliga försvarsorganisationernas regi. Efter slutfört projektet har de tre involverade frivilliga försvarsorganisationerna både nödvändiga resurser och kompetens för att bidra till en robust foderförsörjning.

För att skapa en robust foderförsörjning som är uthållig och klarar att motstå såväl korta som längre störningar krävs samverkan på alla nivåer och i hela foderkedjan. I projektet samverkar de två centrala myndigheterna inom foderområdet (Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt) tillsammans med tre frivilliga försvarsorganisationerna (Svenska Blå Stjärnan, Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund och Sveriges bilkårers riksförbund). Projektet har kunskapsutbyte med producenter, både primärproducenter och foderanläggningar, samt näringens branschorganisationer som ingår i projektets referensgrupp.

Sidan granskades senast : 2022-07-02