Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Ali Mirazimi.
Ali Mirazimi Forskare, adjungerad professor Inst. för Laboratoriemedicin ali.mirazimi@sva.se 070-367 25 73

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

FHS

FOHM

FOI

SLV

SLU

SKL

SciLifeLab

CBRNE Center

Linköpings universitet

Finansiär

MSB

Start/avslut

2014 - 2016

Samverkan och delning av infrastruktur inom Bio-Agro Defence

Projektet syftar till att förebygga och hantera multidisciplinära biologiska hot, dvs. både avsiktlig och icke avsiktlig smittspridning. Eftersom projektet handlar om multidisciplinära biologiska hot krävs en mångfald av beredskapsutövare. Genom utbildningar och att dela viktig infrastruktur stärks samverkan och samordningen. Detta nationella projekt är en bas för aktörsgemensamma arbeten inom ”One Health Security” tillsammans med amerikanska partners genom DHS-avtalet. Bakgrund till projektet är att 2012 och 2013 söktes 2:4-projekt för att genomföra en 3D-warning utbildning. MSB:s återkopplingar från både 2012 och 2013 har använts för att revidera projektet. I MSB:s återkoppling från januari 2014, uppmanas att de delar som avser samarbetet med DHS kommer till stånd och uppmuntras myndigheten att i dialog med MSB komma in med en ny ansökan, vilket denna ansökan har tagit fasta på. I februari och mars månad har därför samordningsmöten med FoHM, FOI, SLU, SLV, SJV, SKL, FHS samt med MSB genomförts. I samband med telefonmöte med MSB önskades en visualisering av projektets angränsning till andra projekt. Detta finns beskrivet i ett PM, se Bilaga 1.

Projektet är tänkt att pågå under 3 år men för att visa på följsamhet och öppenhet söks medel för 2014. Detta i syfte att avgränsa för att utvärdera effekterna på ett tidigt stadium. Det ger också möjlighet till anpassning beroende på hur de bilaterala expertmötena utvecklas. Efter ett planeringsbidrag från MSB genomfördes en ”One Health Security” workshop den 31 januari på House of Sweden i Washington. Resultat från denna workshop har använts i ansökan och projektet kommer genomföras i anslutning till andra projekt bl.a. SJV:s CBRNE-projekt: ”Antagonistiska CBRNE-hot mot den agrara sektorn förebygga, förhindra och förbereda genom kunskap, konsekvensanalys och effektiv samverkan”

Syfte: Projektet syftar till att lägga en nationell grund för internationell samverkan inom Bio-Agro Defence Collaboration and Infrastructure Sharing kopplat till ”One Health Security” området. Projektet syftar också till att förbereda de 11 svenska organisationer som är med i projektet för nationellt och internationellt krisberedskapsarbete inom One Health Security.

Mål: Projektet har som mål att sammanställa underlag från svenska organisationer (RSA:er, tidig varning,  samordning av viktig infrastruktur så som säkerhetslaboratorier och andra core facilities inom One Health Security området. Detta skapar en god bas för att erhålla kunskap och erfarenheter för att kunna jobba med nationella och globala B-hot..

Sidan granskades senast : 2014-06-27