Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Mikael Leijon
Mikael Leijon Forskare, FD, Docent mikael.leijon@sva.se 018-67 43 17

Huvudman

SVA

Finansiär

KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Start/avslut

2013 - 2014

Screening av svenska fästingar för virala patogener

En ständigt ökande befolkningsmängd med associerad djurhållning innebär ökad kontakt mellan människor, tamdjur och vilda djurpopulationer. Till detta kommer klimatologiska effekter, ökat resande och mer transporter av levande djur och födoämnen över hela världen. Detta utgör en grogrund för spridning av nya infektionssjukdomar och i synnerhet sådana som är vektorburna. Det finns alltså ett stort behov av förbättrad övervakning och av att undersöka förekomst av kända och tidigare okända mikroorganismer bland potentiella vektorer i Sverige. Under de senaste åren har en revolutionerande teknologisk utveckling inom genomisk sekvensering möjliggjort helt nya typer av experiment för att förutsättningslöst detektera förekomst av mikroorganismer. Denna teknik finns i många varianter och kallas bl.a. för high-throughput sequencing (HTS) och användes vid upptäckten av Schmallenbergviruset. SVA har nyligen med medel från MSB investerat i utrustning för att kunna genomföra HTS. Vidare har vi tillgång till ett unikt material med över 6000 fästningar av arten Ixodes ricinus insamlade under åren 2008-2012. Syftet detta pilotprojekt är att lägga upp en studie och inleda undersökningen av dessa fästningar med hjälp av HTS för förekomst av kända och okända patogener. I första hand kommer vi att fokusera på virala patogener men även bakteriella patogener som upptäcks kommer att noteras.

Sidan granskades senast : 2016-02-08