Gå direkt till innehåll

Säkert foder och vatten

Foder och dricksvatten som ges till djur ska enligt lag vara säkert, det vill säga inte vara skadligt för djur, människor eller miljö. Fodret får inte heller innehålla något skadligt som kan överföras till människor som äter livsmedel av animaliskt ursprung.

Olämpligt foder och vatten kan orsaka:

 • lägre produktion och tillväxt
 • sänkt prestationsnivå
 • mag-tarmproblem
 • reproduktionsstörningar
 • sänkt immunförsvar
 • neurologisk påverkan
 • allergi / luftvägssjukdom (hos både djur och människor)
 • bristsjukdomar
 • cancer i till exempel lever och njurar
 • förgiftning
 • smittspridning

På SVA arbetar vi för säkert foder och vatten till djur genom att:

 • ge expertråd till organisationer och privatpersoner
 • bidra med expertråd i frågor kring foderlagstiftning både nationellt och på EU-nivå
 • göra riskvärderingar, till exempel för den offentliga kontrollen av foder
 • utföra konsulttjänster i foderbranschen
 • analysera foder med avseende på salmonella, mykotoxiner och läkemedel
 • bedriva forskning och utbildning