Gå direkt till innehåll

En robust enskild vattenförsörjning – hur når vi dit?

Tillgång till vatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle. Avsaknad av beredskap och redundans i den enskilda vattenförsörjningen utgör idag en sårbarhet och är ett potentiellt hot mot så väl samhällsviktig verksamhet som vår försörjningsförmåga. Tillsammans kan vi hitta bra lösningar för att skapa en robust vattenförsörjning!

En vattenyta med lite olika stora bubblor och milda vågor sedd i genomskärning underifrån mot en blå himmel.
SVA arrangerar tre webbseminarier som belyser olika perspektiv av säker vattenförsörjning. Foto: Suchat longthara/iStoc

Under våren 2023 ges en serie om tre webbseminarieserien med fokus på en trygg och robust vattenförsörjning hos verksamheter och hushåll med enskild vattenförsörjning. Webbseminarieserien som ges i Teams genomförs som en del av projektet Robust enskild vattenförsörjning genom beredskap och redundans. Deltagande är kostnadsfritt. 

 

Vatten från normalläge till allvarlig samhällsstörning

28 april, kl. 11-12 

Vad är civilt försvar och hur kopplar det till den enskilda vattenförsörjningen? Vad kan du göra för att bidra till det civila försvaret?

Sista anmälningsdag 21 april 2023. Du som anmält dig kommer att få mer information med länk till webbseminariet via e-post.

 

Utmaningar med enskild vattenförsörjning

25 maj 2023 kl. 14-15

Hur robust är din vattenförsörjning? Hur påverkar en störning i vattenförsörjningen dig? Vem är ansvarig för att du har tillgång till vatten?

Sista anmälningsdag 18 maj 2023. Du som anmält dig kommer att få mer information med länk till webbseminariet via e-post.

 

Tekniska lösningar för att skapa en robust enskild vattenförsörjning 

8 juni, kl. 13-14 

Vilka möjligheter och begränsningar finns i olika tekniska lösningar för beredskap och redundans i vattenförsörjningen?

Sista anmälningsdag 1 juni 2023. Du som anmält dig kommer att få mer information med länk till webbseminariet via e-post.

Sidan granskades senast : 2023-06-02