Gå direkt till innehåll

Rekommendationer för färskfoder

Rekommendationer om hygien, förvaring och hantering när du hanterar färskfoder och annat obearbetat foder till hund och katt.

Vad är färskfoder?

En kattunge och en hundvalp äter ur matskålar
Det är viktigt att förvara och hantera färskfoder rätt för att minska risken för smitta. Foto: Humonia

Färskfoder är sådant foder som tillverkats av obearbetade animaliska biprodukter i en godkänd anläggning och som inte värmebehandlats. Det kan förekomma antingen som kylvara, frysvara eller i torra produkter som frystorkats. Alla råd om färskfoder i den här informationen gäller även annat obearbetat foder.

Hantering för att undvika infektion och sjukdom

Färskfoder kan innehålla sjukdomsframkallande bakterier som kan vara antibiotikaresistenta, samt parasiter. Djuret som äter fodret kan komma att bära på dem, och eventuellt föra dem vidare till andra djur och människor.

God hygien vid hantering av färskfoder till hund och katt är tillsammans med rätt förvaring viktigt för att undvika infektioner och sjukdom hos djur och människa. Grundläggande råd för att förebygga smitta och sjukdom vid hantering av råa livsmedel för människa gäller även när färskfoder hanteras.
Du hittar dessa råd på Livsmedelsverkets webbplats:

Tänk på att till exempel djurfoder som är förpackat i påsar och som ser ut som torrfoder kan vara rått. Märgben och olika sorters godis för djur kan också innehålla sjukdomsframkallande bakterier.

Förvaring och hantering

Förvara färskfoder avskilt från livsmedel. Förvara det i frystemperatur, eller i kyltemperatur om det bara är förvaring under en kortare tid. Foder- och vattenskålar behöver hållas rena.

Hantera inte färskfoder och annat obearbetat foder på samma köksbänk där du samtidigt hanterar livsmedel. Gör noga rent ytor, knivar och andra tillbehör som använts för fodret innan du använder dem för hantering av livsmedel.

Mer information om utfodring

SVA arbetar inte med frågor kring lämplig utfodring avseende näringsinnehåll och individuella behov för djur. Har du funderingar kring detta, kontakta en behandlande veterinär för konsultation.

  • Har du frågor kring fodrets innehåll, ursprung, hantering och tillverkning: kontakta försäljaren och tillverkaren.
  • Har du frågor kring din egen hälsa: kontakta sjukvården eller 1177.se.
  • Vill du läsa mer om vilken veterinärmedicinsk forskning som finns tillgänglig kring djurfoder har Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek en lista på databaser där du kan söka dig fram.

Lagstiftning gällande foder för hund och katt

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för lagstiftning och kontroll gällande färskfoder.

Kommersiell tillverkning av färskfoder

En hund ligger på golvet
Ger du din hund eller katt färskfoder eller annat obearbetat foder? Var noga med hygienen och hur du förvarar fodret. Foto: katjasv/Pixabay

Tillverkare av foder för hund och katt omfattas av både foderregelverket och regelverket om animaliska biprodukter och är ansvariga för att fodret är säkert för människor, djuren och miljön. Anläggningen där tillverkningen sker ska vara godkänd av Jordbruksverket. Tillverkaren ska även ha skriftliga rutiner för att värdera faror, och etablera styrsystem som inriktas på förebyggande åtgärder gällande fodersäkerhet som grundar sig på HACCP-principerna. Vid färskfodertillverkning finns dessutom krav om att stickprover ska tas av fodret för analys av bland annat antalet Enterobacteriaceae.

Är du inte nöjd med den produkt du köpt, ska du vända dig till tillverkaren.

För mer information, se Jordbruksverkets webbplats.

Sidan granskades senast : 2022-12-15