Gå direkt till innehåll

Epidemiologiska lägesbilder

SVA:s epidemiologiska lägesbilder innehåller beskrivning och analys av en specifik aktuell smitta med fokus på förekomst i Sverige och andra europeiska länder; resultat av övervakning samt risker för svenska djur kopplade till situationen. Lägesbilderna tas fram utifrån behov, särskilt då en situation är föränderlig. Syftet är att de ska kunna användas som beslutsunderlag för hantering av risker, både av djurhållare, relevanta myndigheter och andra aktörer. Intervallet mellan lägesbilderna utgår från aktuell situation och varierar således.

SVA har som uppdrag att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos domesticerade och vilda djur. Lägesbilder är ett av flera sätt som vi kommunicerar smittläget på.

I vissa situationer med utbrott av allvarlig smittsam sjukdom i andra länder gör SVA istället för lägesbild så kallade snabba värderingar för att bedöma sannolikheten för introduktion av allvarliga smittsamma djursjukdomar som inte finns i landet. De finns att läsa bland SVA:s publikationer.

Här samlar vi våra publicerade epidemiologiska lägesbilder

Varje lägesbild presenteras i pdf-format.

 

Datum

Lägesbild avseende

2024-06-05 Afrikansk svinpest (ASF)
2024-04-05 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2024-02-21 Salmonella Enteritidis
2024-02-09 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2024-01-12 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2023-12-18 Afrikansk svinpest/ASF
2023-11-17 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2023-11-08 Afrikansk svinpest/ASF
2023-09-28 Afrikansk svinpest/ASF
2023-09-15 Afrikansk svinpest/ASF
2023-08-24 Afrikansk svinpest/ASF
2023-08-04 Fågelinfluensa/Aviär influensa 
2023-07-20 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2023-06-28 Afrikansk svinpest/ASF
2023-06-02 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2023-04-21 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2023-04-03 Infektion med schmallenbergvirus
2023-03-15 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2023-01-27 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2022-12-22 Fågelinfluensa/Aviär influensa 
2022-10-27 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2022-08-10 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2022-07-05 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2022-06-01 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2022-05-05 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2022-04-20 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2022-04-06 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2022-03-15 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2022-03-02 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2022-02-09 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2022-01-26 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2022-01-26 Afrikansk svinpest/ASF
2022-01-11 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2021-12-28 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2021-12-21 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2021-12-14 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2021-12-02 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2021-11-23 Newcastlesjuka och Fågelinfluensa/Aviär influensa
2021-11-11 Newcastlesjuka och Fågelinfluensa/Aviär influensa
2021-11-02 Newcastlesjuka och Fågelinfluensa/Aviär influensa
2021-10-26 Fågelinfluensa/Aviär influensa
2021-10-21 Fågelinfluensa/Aviär influensa
Sidan granskades senast : 2024-06-05