Gå direkt till innehåll

Hallands län

Kartläggning, genomförd 2010-2012, av gårdar spärrade på grund av mjältbrand 1916-1961. Cirka 57 procent av gårdarna var spärrade före 1940, det vill säga för mer än mer än 70 år sedan (beräknat vid tiden för kartläggningen).

Hallands län

Gårdarna är grönmarkerade och det är inte sannolikt att mjältbrandsgravarna innehåller några levande bakterier.

De blåmarkerade gårdarna har haft fall från 1940 och fram till 1961. Under åren 1956-1957 var det ett stort utbrott av mjältbrand bland grisar och kor i Halland orsakat av importerat benmjöl. Efter en utredning om orsaken till utbrotten förbjöd 1957 Kungliga Veterinärstyrelsen (nuvarande Jordbruksverket) import av benmjöl, eftersom man sett samband med utfordring av benmjöl och utbrott av mjältbrand. Efter förbudet minskade antalet utbrott drastiskt i Sverige. 

År 2008 inträffade ett utbrott av mjältbrand i en köttdjursbesättning och orsaken var troligen en smitta från 1957 som fanns kvar i Viskans bottenslam och kontaminerade hö slaget från ett strandbete.

Sidan granskades senast : 2023-06-21