Gå direkt till innehåll

Karta och tabell över salmonella hos katt

Salmonella är en tarmbakterie som kan smitta både djur och människor och infektionen kan vara allt från symtomlös till allvarlig. Infektion med salmonella är vanligt förekommande över hela världen men i Norden (Sverige, Norge och Finland) är förekomsten framför allt hos livsmedelsproducerande djur lägre jämfört med i många andra länder. Även katter kan smittas av Salmonella och antalet anmälda fall varierar mellan åren.

Kartan här på sidan visar varifrån (veterinärpraktikens adress) veterinärer skickat in prover från katt till SVA från och med 2010. Observera att katternas hemvist kan vara en annan kommun, vanligtvis dock i regionen. Kartan visar bara de prover som skickats in för analys av Salmonella. Många katter kan vara infekterade, eller misstänkas vara infekterade utan att prover analyseras.

  • Du kan välja att se en kortare tidsperiod på kartan genom att markera tidsintervallet på stapeldiagrammet
  • Du kan se antalet påvisade fall/antalet undersökta fall i tabellformat

Småfåglar ofta källa till smittan

Katter smittas vanligen av salmonella under senvinter/vårvinterperioden vilket är samma period då vi regelbundet ser utbrott av salmonella bland småfåglar som samlas vid fågelborden. De sjuka fåglarna är lätta byten för katter som på så sätt kan smittas av bakterien. Antal salmonellafall hos katt som påvisas varierar mellan olika år och variationen ses också mellan olika delar av landet. År då det är många småfåglar, framför allt siskor och finkfåglar kan antalet påvisade fall av Salmonella hos katt öka och likaså år med långa och kalla vintrar.

Minska risken för smitta till människa

Salmonella är en zoonos och kan således också smitta till människa. Du kan minska risken för smitta genom att noga tvätta händerna efter kontakt med fågelbord och katters avföring.

Sidan granskades senast : 2024-07-03