Gå direkt till innehåll

Övervakning av afrikansk svinpest (ASF)

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Symtombilden är densamma som vid klassisk svinpest. Sjukdomen har sin ursprungliga utbredning i Afrika söder om Sahara, men har under senare år fått en kraftigt ökad spridning både i Europa och globalt. I september 2023 upptäcktes inom övervakningen för första gången ett smittat vildsvin i Sverige.