Gå direkt till innehåll

Övervakning av campylobacter hos slaktkyckling

Branschorganisationen Svensk Fågel organiserar sedan 1991 ett övervakningsprogram för campylobacter hos kyckling. Målet med programmet är att uppnå en låg förekomst av campylobacter i kycklingflockar. Programmet omfattar över 99% av de svenska kycklingarna och finansieras huvudsakligen av Jordbruksverket.

Förekomsten av campylobacter i slaktkycklinggrupper, resultaten är presenterade veckovis. Grafen uppdateras en gång i veckan.
Figur 3. Förekomsten av campylobacter i slaktkycklinggrupper, resultaten är presenterade veckovis. Grafen uppdateras en gång i veckan.
Sidan granskades senast : 2024-02-21