Gå direkt till innehåll

Frågor och svar om Salmonella Choleraesuis – Jägare

Med anledning av fyndet av Salmonella Choleraesuis i en tamgrisbesättning i Skåne och hos hägnade vildsvin i Södermanland under hösten 2020, önskade man undersöka om salmonellatypen förekom hos frilevande vildsvin, först i närområdet och under 2021-2022 utökades den till att omfatta även övriga delar av landet. Övervakningen fortsatte under 2023.

Sidan granskades senast : 2023-06-26