Gå direkt till innehåll

Slutrapport för övervakningen av rävens dvärgbandmask 2011

Den 11 februari 2011 påvisades för första gången i Sverige en rödräv med rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis). Räven var skjuten i Västra Götaland i december 2010. 

Insamlingen av rävar från rävjakten utökades så att cirka 3 000 rävar från hela Sverige undersöktes för att få grepp om utbredningen av smittan inom landet.

När alla rävtarmar hade analyserats i början av juni, visade det sig att ytterligare tre rävar bar på dvärgbandmask. En av dessa kom från Uddevalla kommun och från samma gård där den första positiva räven var skjuten. De andra två var från Katrineholmstrakten i Södermanlands län, respektive Borlänge kommun i Dalarnas län.

SVA drar slutsatsen att smittan finns i mycket liten omfattning i landet, men är spridd på flera olika orter.

Landets jägare och jägareförbunden engagerade sig och samarbetade med SVA så att ett representativt antal skjutna rävar från varje kommun och län skulle kunna skickas in till SVA för analys. Flest rävar samlades in från Västra Götaland, men många rävar inkom även från Hallands, Skånes och Blekinge län, upp till tio rävar per kommun. Från övriga kommuner i landet önskade SVA få in fyra rävar per kommun. Slutresultatet av insamlingen blev mycket bra, med enbart enstaka kommuner i landet från vilka inga rävar alls analyserades.

Beslut om hur kommande övervakning av rävens dvärgbandmask ska ske görs av Jordbruksverket. SVA har visat att rävträckinsamling kan vara ett fungerande alternativ till att samla in hela rävkroppar för att undersöka tarmarna för dvärgbandmasken.

Sidan granskades senast : 2024-01-31