Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vilda djur

Rödräv, en av Sveriges vilda djur med tassar i djupsnö

Rödräv med tassarna i snöbeklädd mark. Foto: Karin Bernodt/SVA

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt.

Om flera döda djur inom ett begränsat område dött under en kort tid kan det vara ett tecken på att en smittsam sjukdom brutit ut. SVA övervakar sjukdomar bland vilda djur.

Att få in rapporter om ökad dödlighet är viktigt för SVA liksom att undersöka döda vilda djur så kallat fallvilt. 

Om man misstänker utbrott av smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar ska länsveterinären på länets länsstyrelse kontaktas. Viltvårdsansvarig alternativt miljöansvarig på den lokala kommunen kan kontaktas när det gäller fynd av döda eller sjuka vilda djur. Mer information om statens vilt finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Aktuellt

Rapport om stora rovdjur 2018

2019-03-14
SVA hanterade under 2018 hela kroppar eller delar av 535 stora rovdjur. Bland annat har man i ett särskilt projekt undersökt tarmaparasiter hos björn. En st varg-hundhyrid som skyddsjagades undersöktes också. Att hantera kroppar och delar av kroppar från  ingår i SVA:s uppdrag från Naturvårdsverket. Läs mer i rapporten Stora rovdjur 2018 (pdf, 5 Mb).

Rapport om licensjakt björn 2018

2018-10-26
Slutrapporten från årets licensjakt på björn är nu klar. Läs mer om årets beslut om licensjakt, antal fällda björnar, vad som händer med skjutna björnar. Här hittar du resultten av de undersökingar som gjorts av björnarna: ålder och vikt, kön och reproduktion, kondition och äldre skador. Även diet, magsäcksinnehåll och tarmparasiter redovisas. Läs rapporten i pdf-format.

Rapport om stora rovdjur 2017

2018-06-20
Under 2017 hanterade SVA 547 st hela eller delar av  stora rovdjur. Att hantera kroppar och delar av kroppar från de fyra stora rovdjuren björn, järv, lodjur och varg ingår i SVA:s uppdrag från Naturvårdsverket.
Den årliga rapporten redovisar de resultat och aktiviteter Viltsektionen utfört. Läs mer i Stora rovdjur 2017 (pdf, 5 Mb).

Rovdjur, groddjur, fåglar - vilka sjukdomar bar de på 2017?

2018-05-23
Årsrapporten för viltsjukdomsövervakningen är klar. Totalt kom 1 625 hela eller delar av vilda djur in till SVA. Av dem undersöktes 1 483 stycken. Under året övervakades hjortdjur för att hitta CWD (avmagringssjuka). Positiva fall av fågelinfluensa H5N8 påvisades i mars 2017. Duvpest 8paramoxyvirus) orsakade utbrott på Gotland.  Läs mer i Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2017 (pdf).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls