Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vilda djur

Rödräv, en av Sveriges vilda djur med tassar i djupsnö

Rödräv med tassarna i snöbeklädd mark. Foto: Karin Bernodt/SVA

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt.

Om flera döda djur inom ett begränsat område dött under en kort tid kan det vara ett tecken på att en smittsam sjukdom brutit ut. SVA övervakar sjukdomar bland vilda djur.

Att få in rapporter om ökad dödlighet är viktigt för SVA liksom att undersöka döda vilda djur så kallat fallvilt. 

Om man misstänker utbrott av smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar ska länsveterinären på länets länsstyrelse kontaktas. Viltvårdsansvarig alternativt miljöansvarig på den lokala kommunen kan kontaktas när det gäller fynd av döda eller sjuka vilda djur. Mer information om statens vilt finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Aktuellt

Riktade studier på fåglar 2019

2019-05-23
Två riktade studier på svenska fåglar startar under 2019. SVA ska kartlägga om West Nile febervirus (WNV) och Usutuvirus (USUV) finns i landet. Läs mer här

Rapport om stora rovdjur 2018

2019-03-14
SVA hanterade under 2018 hela kroppar eller delar av 535 stora rovdjur. Bland annat har man i ett särskilt projekt undersökt tarmaparasiter hos björn. En st varg-hundhyrid som skyddsjagades undersöktes också. Att hantera kroppar och delar av kroppar från  ingår i SVA:s uppdrag från Naturvårdsverket. Läs mer i rapporten Stora rovdjur 2018 (pdf, 5 Mb).

Rapport om licensjakt björn 2018

2018-10-26
Slutrapporten från årets licensjakt på björn är nu klar. Läs mer om årets beslut om licensjakt, antal fällda björnar, vad som händer med skjutna björnar. Här hittar du resultten av de undersökingar som gjorts av björnarna: ålder och vikt, kön och reproduktion, kondition och äldre skador. Även diet, magsäcksinnehåll och tarmparasiter redovisas. Läs rapporten i pdf-format.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls