Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Valpsjuka hos vilda djur

Valpsjuka är en infektion som orsakas av ett morbillivirus (Canine distemper virus, CDV) som bland de vilda djuren oftast drabbar rävar. Symtomen är varig ögoninflammation, lunginflammation, diarré och hudförändringar. Drabbade djur kan få feber, bli slöa och även förlora den naturliga skyggheten för människor. Sjukdomen förekommer sporadisk i hela Sverige.   

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Orsak: Morbillivirus (Canine distemper virus, CDV).
Arter
: Hunddjur, mårddjur, tvättbjörn.
Spridning: Genom direktkontakt eller via inandning.
Utbredning: Hela Sverige.
Årstidsförekomst: Hela året.

Valpsjuka förekommer då och då hos vilda rävar i Sverige. Foto: SVA

Valpsjuka kan smitta till hundar och det är därför viktigt att alltid vaccinerar sina hundar mot valpsjuka.

De flesta hunddjur kan drabbas av valpsjuka och sjukdomen förekommer då och då hos vilda rävar i Sverige. Valpsjuka ger upphov till en allmän virusinfektion med feber och slöhet. Räven förlorar sin naturliga skygghet för människor och kan även uppträda konstigt i människans närhet. Detta gör att det inte är ovanligt att rabies fås som första misstanke.

De förändringar som ses är framför allt varig ögoninflammation och lunginflammation. Ofta leder virusinfektionen till att en åtföljande (sekundär) bakterieinfektion tillstöter i lungorna. Ytterligare fynd kan vara diarré, förtjockad hud på trampdynor och nos, samt förändringar i hjärna. Sjukdomen leder oftast till att drabbade djur dör.

Hos sälar ses en liknande sjukdom som orsakas av ett närbesläktat morbillivirus (Phocine distemper virus, PDV). Symtomen hos drabbade sälar är desamma som för övriga djur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls