Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Elina Lahti Epidemiolog elina.lahti@sva.se 018-67 41 49

Huvudman

SVA

Finansiär

EJP

Start/avslut

2018 - 2021

COHESIVE – ett One Health EJP-projekt

COHESIVE ska stötta uppbyggnaden av strukturer som kan bidra till att samordna sjukdomsövervakning och riskbedömningar med ett One Health perspektiv inom EU.

COHESIVE är ett så kallat integrationsprojekt vilket innebär att det kommer att samla upp och vid behov testa kunskaper som utvecklats i andra relevanta OHEJP-projekt. Projektet har fyra huvudmål:

1. Stimulera ansatser som bygger på ett One health-perspektiv bland deltagande EU-länder på ett sätt som stärker samarbetet inom folkhälsan mellan veterinära- och humanmedicinska myndigheter. Syftet är att förbättra möjligheterna att tidigt fånga upp, kommunicera och bedöma zoonotiska hot. Bästa tillgängliga metodik ska identifieras och användas som grund för att utforma gemensamma verktyg och handläggningsrutiner. Ett systematiskt sätt att bedöma zoonotiska hot kommer också att utvecklas, för användning inom en One Health struktur.

2. Identifiera vilka steg som behöver tas för att det ska gå att bedöma riskerna för gränsöverskridande spridning av zoonoser eller zoonotiska hotinom EU. Ett första steg blir att utvärdera i vilken utsträckning befintliga riskanalyser och epidemiologiska verktyg, färdigheter och hjälpmedel lämpar sig för en gränsöverskridande övervakning med ett One Health perspektiv. Hinder och behov bland övervakningsexperter ska identifieras för att göra det möjligt att skapa tillgång till exakt de verktyg och data som behövs för att tillhandahålla en övergripande övervakningstjänst.

3. Utforma och testa en gemensam plattform för insamling och analys av övervaknings- och utbrottsdata för livsmedelsburna zoonoser. Intentionen är att plattformen ska tillhandahålla IT-verktyg och databaser som är snabbt tillgängliga, relevanta och lätta att använda i samband med utbrott och riskbedömningar.

4. Bygga kapacitet och kompetens kring zoonotiska sjukdomar inom och mellan EU-länder på flera nivåer. En viktig aktivitet blir att bygga och underhålla nätverk som integrerar övervakningskompetens mellan olika länder och nivåer – beslutsfattare, utförare och kommunikatörer.

Flera piloter för att testa de verktyg som tas fram kommer att genomföras (riktlinjer för att skapa en gemensam One Health struktur, riskbedömningsverktyg, verktyg för tidig varning och en dataplattform). Testerna kommer både att genomföras på nationell nivå och i samverkan mellan flera länder.

Senast uppdaterad : 2022-01-02