Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträttbild på Ann
Ann Lindberg Generaldirektör, professor ann.lindberg@sva.se +46-707 78 33 22

Kontaktperson på SVA

Arianna Comin arianna.comin@sva.se +46 (0)18 67 40 79

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

GR

(koordinator); IRTA (SP)

IZSAM (IT)

University of Thessaly (GR)

koordinator

IRTA (SP)

IZSAM (IT)

Finansiär

EFSA

Start/avslut

2018 - 2019

HOTLINE: Harmonisering av tolkning av data om smittsamma sjukdomar inom EU

Det övergripande syftet med HOTLINE, vilket koordineras av University of Thessaly, Grekland, är att göra sjukdomsinformation jämförbar och tolkningsbar och möjliggöra för riskvärderare, riskhanterare och beslutsfattare att kommunicera sådan information på ett harmoniserat sätt - från skattningar av sann prevalens till narrativa beskrivningar av riskbaserad övervakning och dess resultat. 
SVA:s roll i HOTLINE är att utveckla en vägledning för hur djursjukdomsövervakning och dess resultat bör beskrivas när den ska kommuniceras i rapporter och andra publikationer, för att möjliggöra en konsekvenst och transparent beskrivning av viktig information. Arbetet med harmoniserad rapportering påbörjades inom ett tidigare projekt (SANTERO http://santero.fp7-risksur.eu/) och arbetet i HOTLINE bygger vidare på detta initiativ. En undersökning riktad mot internationella experter på sjukdomsövervakning kommer att genomföras, för att få inspel på vilken information som är kritisk att rapportera, förklaringar av hur den kritiska informationen ska rapporteras och exempel på välrapporterad information kommer också att tas fram genom en inventering av öppet tillgängliga övervakningsrapporter på engelska. Slutligen hålls en serie webinarier för att konsolidera vägledningen. Den kommer sedermera att vara ett levande dokument som publiceras och underhålls online.
Senast uppdaterad : 2020-01-02