Gå direkt till innehåll

Paulina, laboratorieingenjör

En veterinär studerar en cellkultur
Paulina gillar att hon får följa alla prover ända från början till färdig analys på labbet. Foto: Oloph Demker/SVA

Vad gör du på SVA?

Mitt arbete på SVA består till största delen av att utföra ELISA-undersökningar för övervakning av bakteriell njurinflammation (BKD) på uppdrag av Jordbruksverket. Förutom det så gör jag bakteriologiska analyser av prover som skickas in till oss. Dessa innefattar allt från odling och jäsning till PCR och resistensbestämning, så det är stor bredd i mitt arbete.

Vad har du för utbildningsbakgrund?

Jag läste på till husdjursagronom på SLU men fastnade för mikrobiologi och fortsatte med en master i animal science. Jag började på SVA 2017.

Har du haft fler roller på SVA?

Jag började på bakteriologisektionen på mikrobiologen. Där arbetade jag på salmonella-labb, vilket var kul på sitt sätt, med mer rutinarbete. Jag jobbade också med campylobakter och en del ”allmänbakt”. Jag har med min utbildning inte samma kompetens som en biomedicinsk analytiker, utan annan kompetens som är användbar, speciellt på fisk där uppgifterna varierar ganska mycket. Jag har andra färdigheter, som exempelvis kunskap om molekylärbiologi som jag skaffade mig under examensarbetet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag tycker om variationen och att jag har ett eget ansvarsområde med eget labb. Jag får följa alla prover från början till färdig analys.

Sidan granskades senast : 2023-05-04