Gå direkt till innehåll

Therese, administratör

En administratör jobbar vid datorn.
Therese arbetar bland annat med adminsitrativa uppgifter i obduktionprocessen. Foto: Oloph Demker/SVA

Vad gör du på SVA?

Jag arbetar som administratör på avdelningen för patologi och viltsjukdomar. Hos oss är administratörerna delaktiga i hela obduktionsprocessen, från det att insändaren ringer om att skicka in djuret, till slutrapporten skickas till kund. Vi är med på obduktionssalen och remitterar material till andra labb och registrerar in alla uppgifter i journalerna. Utöver det har jag flera andra administratörsuppgifter som bland annat fakturahantering, diktatskrivning och telefonservice.

Hur kommer det sig att du började jobba på SVA?

Jag har alltid arbetat inom vården och är i grunden utbildad undersköterska och medicinsk sekreterare. Det kändes intressant och lockande med ett administratörsjobb utanför sjukhusvärlden, där jag ändå kunde få nytta av mina utbildningar och tidigare erfarenheter. Jag snubblade över annonsen, och det kändes rätt!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag har så varierande arbetsuppgifter och att det är ett relativt rörligt arbete med mycket kundkontakt. Vi har även ett utpräglat samarbete mellan olika yrkeskategorier och avdelningar, vilket jag uppskattar!

Hur skulle du beskriva SVA som arbetsplats?

God gemenskap och en gemytlig stämning – en ”vi-känsla”. Alla hjälps åt och jag har mycket trevliga kollegor!

En medarbetare vid patologisektionen packar ett vävnadsprov.
Obduktionsprover registreras och packas in noggrant innan de skickas till analysavdelningen. Foto: Oloph Demker/SVA
Sidan granskades senast : 2023-05-04