Gå direkt till innehåll

Viktor, veterinär

En veterinär pratar med kollegorna på labb.
Viktor har tät kontakt med medarbetare både på SVA och utomlands. Foto: Oloph Demker/SVA

Berätta vad gör du på SVA?

I min roll som veterinär ansvarar jag för vår mikrobiologiska diagnostik på sektionen för serologi och virologi. Dels tekniskt ansvar för att se till att analyserna är vetenskapligt riktiga och ger korrekta svar på det vi letar efter, dels veterinärmedicinskt ansvar som går ut på att våra analyser är lämpliga, relevanta och användbara för kunden. I arbetet ingår bland annat problemlösning, kvalitetsarbete, kundkontakt och omvärldsbevakning.

Varför valde du att utbilda dig till veterinär?

Jag lockades av ett spännande och varierande yrke, med innehåll av biologiska och medicinska frågeställningar. Först av det praktiska veterinäryrket, men kom ganska snabbt efter examen in i forskarsvängen. Veterinäryrket är så mycket mer än praktisk djursjukvård och en veterinärexamen ger många möjligheter.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?

En dag på jobbet ser ofta olika ut beroende på vad jag har för dagen. En del är löpande uppgifter såsom uppföljning och tolkning av provresultat, eller att lösa problem med våra analyser. En del är mer långsiktiga utvecklings- eller forskningsprojekt kopplat till våra mikrobiologiska analyser. Det mesta är kontorsarbete, men jag har även en del labbarbete – tyvärr kanske lite för lite av det sista. För att lösa uppgifterna behöver jag ha kontakt med personer över hela SVA, andra myndigheter samt kontakter på motsvarande veterinära labb runt om i Europa. Och dessutom våra kunder, som kan vara alltifrån enskilda veterinärer eller djurägare till våra landstäckande djurhälsoorganisationer. En del av min arbetstid inkluderar att vara dagens ansvariga veterinär som koordinerar analysarbetet och garanterar riktigheten i dagens provsvar. I det ingår också att hantera och svara ut analyser för våra epizootiutredningar, det vill säga misstankar om allvarliga smittsamma djursjukdomar. I beredskapen för epizootimisstankar är jag dessutom ibland tillgänglig dygnet runt för att kallas in för analyser på beredskapstid.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag har ett varierat arbete med både forskningsfrågor och kliniskt veterinära frågeställning, en kombination av daglig problemlösning och långsiktiga projekt. På SVA får jag möjlighet att jobba med många olika typer av personer både inom och utanför myndigheten. Och så länge mina analyser flyter på har jag har en stor personlig frihet, vilket jag uppskattar.

Sidan granskades senast : 2023-05-04