Gå direkt till innehåll

Köp av varor och tjänster – upphandling

Offentlig upphandling är den process som offentliga organisationer använder för att göra inköp. SVA är en statlig myndighet och följer de regelverk som styr all offentlig upphandling, framför allt Lag om offentlig upphandling. Vi har en central inköpsfunktion som ansvarar för köp av varor och tjänster, både genom annonserade upphandlingar och beställningar från befintliga avtal.   

Jag är leverantör 

Vi genomför våra flesta upphandlingar i ett elektroniskt upphandlingssystem. Detta bidrar till en effektiv process för att lämna anbud och utvärdera anbud, både för oss och våra leverantörer. Vi har också ett system för att genomföra e-beställningar och ta emot elektroniska fakturor. Läs mer om att skicka faktura till SVA. 

Lämna elektroniska anbud 

I vårt elektroniska upphandlingssystem kan du som leverantör: 

  • se vilka upphandlingar vi genomför,  
  • lämna anbud,  
  • ställa frågor,  
  • skicka anbud samt  
  • ta emot tilldelningsbeslut  

Vi har inte stöd för digital signering av avtal, vi planerar att införa det. Att använda systemet är kostnadsfritt för dig som leverantör.  

Ramavtal – specifika avtal som löper över tid 

Vi använder många av de ramavtal som Statens inköpscentral upphandlar gemensamt för staten. 

I Uppsala finns ett nätverk mellan fem statliga myndigheter som gör gemensamma ramavtal, exempelvis för IT-konsulter, kemikalier och transporttjänster.  

Kontakta oss på inköp 

Tel: 018-67 43 00  

E-post: inkop@sva.se  

Är du intresserad av praktikplats?

Vi tar emot praktikanter och har tidigare haft både LIA 1 och LIA 2 från olika YH-program inom inköp och upphandling. Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig för en kort intervju.  

Sidan granskades senast : 2024-03-04