Gå direkt till innehåll

Kakor på webbplatsen

Här informerar vi om alla kakor som används på sva.se. Vi redovisar vad de olika kakorna heter, vilken data som lagras i kakorna, vad informationen används till och hur länge kakan sparas.

Om du inte vill tillåta användandet av kakor kan du stänga av dessa via din webbläsares inställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Kakor på den här webbplatsen

Nedan listas de kakor som används på den här webbplatsen. Observera att det också kan finnas kakor som är knutna endast till en del av webbplatsen och/eller är kopplade till någon form av e-tjänst. Om det finns några felaktigheter eller om du har några frågor kring de kakor som används på den här webbplatsen, kontakta webbredaktionen.

Vi ger följande information

  • Namn – namn på kakan.
  • Typ – sessionskaka (lagras tillfälligt) eller permanent kaka (lagras under en bestämd tid).
  • Domännamn – vilken domän som sätter kakan. Här kan du utläsa om det är förstapartskakor (samma domännamn som webbplatsen) eller tredjepartskakor (ett annat domännamn än webbplatsen).
  • Data – vilken data som lagras i kakorna.
  • Användning – vad informationen används till.
  • Tid – hur länge kakan sparas
  • Klassificering – Begärd cookie är en cookie som användaren begär genom en interaktion. En teknisk cookie är en cookie som krävs för att webbplatsen ska fungera. Inkräktande är en cookie som hämtar information om användarens besök på webbplatsen

Namn SVA_cookieAccepted

Typ: Session

Domän: Domän: www.sva.se (första part)

Data: strängvärde

Användning: Används för att kontrollera om användaren godkänt att lagra cookies

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs

Klassificering: Teknisk cookie

 

Namn UMB-XSRF-V

Typ: Session

Domän: www.sva.se (första part)

Data: Sträng

Användning: Lagrar ett valideringsvärde för att förhindra intrång i redigeringsgränssnittet

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs

Klassificering: Teknisk cookie

 

Namn UMB-XSRF-TOKEN

Typ: Session

Domän: www.sva.se (första part)

Data: Sträng

Användning: Innehåller ett värde som skickas till sidhuvudet för att kontrollera användarens behörighet till redigeringsgränssnittet 

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs

Klassificering: Teknisk cookie

 

Namn UMB-UCONTEXT

Typ: Session

Domän: www.sva.se (första part)

Data: Tidsstämpel, användarid

Användning: Lagrar sidadministratörers inloggningsstatus

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs

Klassificering: Teknisk cookie

 

Namn UMB-UCONTEXT-C

Typ: Session

Domän: www.sva.se (första part)

Data: Tidsstämpel, användarid

Användning: Lagrar sidadministratörers inloggningsstatus

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs

Klassificering: Teknisk cookie

 

Namn basketid

Typ: Permanent

Domän: www.sva.se (första part)

Data: Sträng

Användning: Sparar innehållet i användarens varukorg

Tid: 1 år

Klassificering: Inkräktande cookie

 

Namn ai_session

Typ: Permanent kaka

Domän: www.sva.se (första part)

Data: Unikt användarvärde, datum då cookien skapades och tid för när analysdatan senast uppdaterades.

Användning: Application Insight, sparar data om sessionen för analys

Tid: 30 minuter från skapandet

Klassificering: Inkräktande cookie

 

Namn ai_user

Typ: Permanent kaka

Domän: www.sva.se (första part)

Data: Unikt användarvärde samt datum då cookien skapades

Användning: Application Insight, sparar data om användaren

Tid: 1 år från skapandet

Klassificering: Inkräktande cookie

 

 

Sidan granskades senast : 2022-10-13