Gå direkt till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Statens veterinärmedicinska anstalt står bakom den här webbplatsen. Vi är en myndighet för alla och vill att vår information ska vara tillgänglig för dig oavsett vem du är eller vad du har för tekniska förutsättningar. Det här dokumentet beskriver hur vår webbplats sva.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Liten hund framför en träplanka som framstår som ett stort hinder.
Knappt märkbart för den ene, ett stort hinder för den andre. Tillsammans arbetar vi för att alla ska ha samma möjligheter. Foto: K. Thalhofer.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi är halvvägs igenom en total omarbetning som inleddes 2018 och ökad tillgänglighet är en viktig del i detta arbete. Det innebär att vissa delar är väl anpassade, medan andra har större brister. Omarbetningen beräknas vara klar i december 2021.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Oavsett om du behöver innehåll som är undantaget, vill rapportera brister eller be oss prioritera något specifikt i vårt anpassningsarbete är du välkommen att kontakta oss på e-post registrator@sva.se.

Hjälp oss gärna genom att utförligt beskriva hur du upplever bristen och bifoga gärna en länk till den aktuella sidan. 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Digg - Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn, det innebär att de ska säkerställa att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och berätta det.

Utförlig information om webbplatsens tillgänglighet

Det kan finnas delar av innehållet som inte är tillgängliga, men som kommer att anpassas som del av vårt löpande webbunderhåll. Det finns även delar som är undantagna från denna lag. I detta avsnitt redogör vi för de brister vi känner till och, i relevanta fall, hur vi hanterar dem.

Brister enligt lagen

I detta avsnitt redogör vi för kända brister samt hur vi planerar att åtgärda dessa. Vår ambition är att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem som inte är undantagna senast december 2021.

Texter

  • Vissa texter kan vara skrivna för specialiserade målgrupper utan att detta framgår, detta kommer åtgärdas.
  • Vissa texter finns endast tillgängliga på engelska då de vänder sig till en specifik, internationell målgrupp. Detta ska framgå på aktuella sidor och säkerställs under omarbetningen.

Figurer

Det finns figurer med text som saknar utförlig alternativ text. Detta kommer åtgärdas under omarbetningen.

Pdf:er och övriga dokument

  • Vissa dokument är inte korrekt framtagna för att fungera med uppläsande hjälpmedel.
  • Det kan finnas dokument där läsordning och tab-ordning är felaktig.
  • I vissa fall kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) alternativ text.

Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för det innehåll som är under pågående översyn.

Arbetet har pågått intensivt under flera år och att öka takten ytterligare skulle kräva oskäliga resurser av myndigheten utan att det kan motiveras av ett stort behov från allmänheten.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kartor

På webbplatsen visar vi olika sjukdomars geografiska utbredning vid olika tidpunkter med hjälp av kartor och diagram. Dessa är undantagna, men kommer att förses med utförligare beskrivning under 2021.

Äldre filmer

Det finns ett antal filmer som saknar syntolkning och undertextning. Dessa är skapade före 23 september 2020 och är därmed undantagna, relevanta filmer kommer att anpassas fortlöpande när det finns resurser.

Äldre dokument

Det finns ett stort antal dokument som är skapade före 23:e september 2018 och som saknar tillgänglighetsfunktioner så som taggning och vars bilder inte har alt-texter. Dessa kommer generellt inte åtgärdas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sva.se i väntan på att vi ska bli klara med omarbetningen. När vi är klara kommer vi genomföra utförligare tester och kontroller.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Sidan granskades senast : 2022-01-10