Gå direkt till innehåll

Årsredovisningar

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat, samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Uppdrag och verksamhetsvision

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en beredskapsmyndighet och ska bistå myndigheter och enskilda med veterinärmedicinskt expertkunnande. I uppdraget ingår att övervaka och utveckla kunskap om allvarliga djursjukdomar, sjukdomar och smittämnen som kan överföras mellan djur och människor, samt farliga substanser i foder.

SVA:s verksamhetsvision är att bidra till ett gott hälsoläge bland djuren för att göra människor trygga: Friska djur – trygga människor. Verksamheten ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt, i tät samverkan med andra myndigheter och parter.

Årsredovisningar

Samtliga i pdf-format.

SVA:s årsredovisning 2023 

SVA:s årsredovisning 2022 

SVA:s årsredovisning 2021 

SVA:s årsredovisning 2020 

SVA:s årsredovisning 2019 

SVA:s årsredovisning 2018 

SVA:s årsredovisning 2017 

SVA:s årsredovisning 2016 

SVA:s årsredovisning 2015 

SVA:s årsredovisning 2014 

SVA:s årsredovisning 2013 

SVA:s årsredovisning 2012 

SVA:s årsredovisning 2011 

SVA:s årsredovisning 2010 

SVA:s årsredovisning 2009 

SVA:s årsredovisning 2008 

SVA:s årsredovisning 2007 

SVA:s årsredovisning 2006 

SVA:s årsredovisning 2005 

SVA:s årsredovisning 2004 

SVA:s årsredovisning 2003 

 

Sidan granskades senast : 2023-01-11