Gå direkt till innehåll

Kunskapsförmedling

Kunskap har inget värde om den inte kommuniceras. SVA som har en unikt bred och djup veterinärmedicinsk expertkompetens arbetar därför med en omfattande kunskapsförmedling.

SVA:s roll i detta arbete är diagnostiserande, riskvärderande och rådgivande. Detta betyder att SVA eftersträvar tydlighet i kommunikationen, men det är alltid den riskhanterande myndigheten, den behandlande veterinären eller uppdragsgivaren som fattar det slutgiltiga beslutet om vilka åtgärder som ska vidtagas till följd av analysen och/eller rådgivningen.

SVA:s experter bistår ofta med råd och utlåtanden i samband med de diagnostiska uppdragen, både för prover från djur och från foder. Det kan röra sig om stöd för att välja undersökningsmetod, hjälp att tolka analyssvar och stöd för beslut om behandling eller förebyggande åtgärder.

SVA bistår såväl nationellt som internationellt myndigheter och organisationer genom expertmedverkan inom olika strategiska arbetsgrupper, liksom med rapporter, remissvar och riskanalyser.

SVA bistår myndigheter, universitet och olika organisationer med undervisning och undervisningsmaterial vid grund- och fortbildningsundervisning. Medarbetare vid SVA bistår med handledning vid doktorandutbildningar vid olika universitet. SVA organiserar regelbundet även egen intern och extern undervisning.

SVA:s webbplats utgör en viktig länk i informationsspridningen, såväl till myndigheter som till bransch och allmänhet.

Sidan granskades senast : 2020-10-15