Gå direkt till innehåll

Uppsala Health Summit

Uppsala Health Summit är ett internationellt initiativ som samlar företrädare från akademi, industri, civilsamhälle samt lokala, regionala och statliga myndigheter. Sedan 2014 arrangeras öppna möten och slutna workshops med syftet att förbättra det globala hälsoläget. SVA, med sin bevakning av frågor kring djurhälsa och livsmedelssäkerhet är en av de medverkande myndigheterna.

Mötena har behandlat viktiga globala frågor som en hälsoläget hos en åldrande befolkning, antibiotikaresistens, cancer och stadslevande barns hälsa och hållits både fysiskt och digitalt. SVA:s företrädare har medverkat i många program och leder också arbetet i den vetenskapliga kommittén.

 

Sidan granskades senast : 2022-11-25