Gå direkt till innehåll

Innan betessläpp, titta vad som växer i hagen!

Mark som inte odlats som jordbruks- eller trädgårdsmark kan ha en större artrikedom och det kan även förekomma skadliga eller rent av giftiga växter där.

Oftast undviker djuren att äta av de giftiga växterna, men omständigheter som exempelvis torka och brist på bete kan leda till att djur ändå väljer att äta av växter som de vanligtvis undviker. Det här kan du som djurägare göra i förebyggande syfte.

  1. Gå själv ut på plats och titta vad som växer innan du släpper ut dina djur på bete.
  2. Finns det växter du inte känner igen? Vänd dig till växtintresserade personer i din närhet eller kontakta en botaniskt kunnig person för artbestämning. Information om växter finns till exempel på SLU:s webbsida Ogräsrådgivaren.
  3. Upptäcker du giftiga eller oönskade växter på betet? Om det är enstaka plantor kan det vara möjligt att avlägsna dessa, alternativt hägna av området. Observera att du inte får ta bort fridlysta växter, dessa kan bara hägnas bort. Om problemet är utbrett på den aktuella platsen bör du noggrant överväga om det är lämpligt att släppa djur på betesmarken.
Sidan granskades senast : 2024-01-11