Gå direkt till innehåll

Införsel av får och get till Sverige

I och med den nya europeiska djurhälsoförordningen kan Sverige inte kräva provtagning och karantän på samma sätt som tidigare. Det ligger därmed ett mycket större ansvar på den enskilda djurägaren som vill föra in djur.

Bakgrund

För sjukdomar som redan finns i landet skiljer inte smittskyddsråden från de som gäller vid livdjursinköp inom landet. För de sjukdomar vi inte har inom landet är det viktigt att tänka ett steg längre då det inte bara är den enskilda besättningen som drabbas vid eventuell smitta utan hela landet.

Allmänna råd vid införsel

I första hand rekommenderar vi att besättningar ska vara slutna, det vill säga att livdjursköp ska undvikas så långt det är möjligt. Det är det säkraste sättet att hålla smittorna borta. Om livdjur måste köpas in rekommenderar vi i första hand att handla med besättningar inom landet. Sperma och embryon kan också vara ett alternativ till att köpa in livdjur från utlandet, men om inte heller det är ett alternativ kan risken för att föra in sjukdomar till Sverige och till köpande besättning minskas om följande beaktas:

  • Det är ett lagkrav att registrera sig hos Jordbruksverket senast 30 dagar innan djuren flyttas till Sverige. Kontakta Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS) så tidigt som möjlig i processen för rådgivning samt information om svensk lantbruksnärings krav vid införsel. Det är viktigt att du är väl insatt i vilka krav och provtagningar som måste göras.
  • Välj helst djur från ett land med få smittsamma sjukdomar. Generellt är läget bättre i Norden och Nordeuropa.
  • Välj besättning med omsorg. Kräv dokumentation på sjukdomsfrihet. SDS kan ge råd om vilka sjukdomar som besättningen ska vara fria från för att undvika införsel av smitta till den besättning som tar in djuren och vidare spridning i landet.
  • Undvik att köpa in dräktiga och lakterande djur. Köp så få djur som möjligt.
  • Köp inte från olika besättningar i samma införsel.
  • I samband med förflyttningen av djuren till Sverige kommer ett antal lagstadgade krav att kontrolleras av en officiell veterinär. Sverige är ett av få länder som är förklarat fria från scrapie. Detta ställer krav på scrapiefrihet, eller genetisk resistens som måste kontrolleras och uppfyllas innan djuren tas till Sverige.
  • Även de lagstadgade kraven för transport av djuren måste godkännas innan djuren lämnar ursprungsbesättningen.
  • Förbered för isolering av djuren när de kommer till Sverige. SDS kan ge råd om isoleringens utformning och lämplig tid att hålla djuren i isolering så att provtagning och kontroll av eventuella sjukdomssymtom sker där.

 

Sidan granskades senast : 2023-02-10